»¶Ó­Äú·ÃÎÊɽ¶«³Ï´´Ò½Ò©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÁªÏµ·½Ê½

ɽ¶«³Ï´´Ò½Ò©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾     Êг¡²¿[¸ºÔðÐÂҩתÈÃ]£º0531-58897018  18660150120  13864040450      Ô­ÁÏÒ©¹ØÁª¡¢Î¯Íмӹ¤£º0531-58897026  13064060011     ²É¹º²¿£º0531-58897001     ×ۺϰ죺0531-58897128     ÈËʲ¿£º0531-58897017     ´«  Õ棺0531-58897129                       ¼ÃÄϳϻãË«´ï»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾     ÏúÊÛ²¿£º0531-58897066     Êг¡²¿£º0531-58897070     ´«  Õ棺0531-58897063 ÓÊÏ䣺market@jnchsd.com   ÔËÓª²¿£¨Ç°ÑØÒ½Ò©ÖмäÌ壩      0531-58897091/7092£¨F£© ÔÓÖʶ¨ÖƲ¿£¨ÔÓÖʶÔÕÕÆ·£©      0531-58897130  µØ      Ö·£ºÉ½¶«¼ÃÄÏÊиßм¼Êõ¿ª·¢Çø¿ªÍØ·2350ºÅ    ÓÊÕþ±àÂ룺250101  
ɽ¶«³Ï´´Ò½Ò©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾°æȨËùÓÐ